Pigtråd ved Frøslevlejren

The Frøslev Camp and the white busses

The last stop before the concentration camps.